Rejony

Rozpoczęcie roku pracy 2014/15 w rejonie Pomorzany

6 września 2014 roku kręgi rejonu Pomorzany rozpoczęły nowy rok pracy w formacji Domowego Kościoła. Oddaliśmy się prowadzeniu Pana w Duchu Świętym, prosząc go o błogosławione owoce naszych spotkań i modlitw. Na zakończenie Eucharystii animatorzy otrzymali świece, które wręczył moderator rejonu, ks. Andrzej Buczma. Po Mszy świętej w radosnej atmosferze spotkaliśmy się podczas agape.

Agata i Remigiusz

GALERIA

 

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku pracy 2014/15 w rejonie Bukowe/Zdroje

Rejonowe Msze św. na stałe wpisały się w obraz życia wspólnoty Domowego Kościoła na Bukowym. Z wyłączeniem wakacji co miesiąc odprawiane są w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.30. Właśnie w pierwszy piatek czyli 5 września 2014 roku spotkaliśmy się na "Łamaniu chleba" z Chrystusem w gornie członków wspólnoty, by rozpocząć nowy rok pracy formacyjnej pod hasłem "Radość Ewangelii".

Czytaj dalej

Nowy krąg w rejonie Słoneczne

W sobotnie przedpołudnie 7 czerwca 2014 roku, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, w parafii Wniebowzięcia NMP miało miejsce szczególne wydarzenie. Małżeństwa z rejonu Słoneczne spotkały się, aby wspólnym śpiewem i modlitwą, uczestnicząc w Eucharystii, zakończyć kolejny rok duchowej formacji w ramach Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Czytaj dalej

2013.03.04 Krąg rejonowy od kuchni

Felieton ze spotkania kręgu rejonowego możesz pobrać tutaj.
To taki pdjęty nurt tematyczny "Ruch od kuchni..."

Czytaj dalej

Rozważania Drogi Krzyżowej z Pomorzan

W dniu 1 marca, w kościele Matki Bożej Jasnogórskiej na Pomorzanach, Drogę Krzyżową dla dorosłych prowadziła wspólnota Domowego Kościoła. Zaangażowanie wielu osób ze wspólnoty (przygotowanie i czytanie rozważań, prowadzenie śpiewu, trzymanie przez małżeństwa zapalonych świec pod stacjami) pozwoliło zarówno nam, jak i wszystkim uczestnikom na jej głębokie przeżywanie.

Czytaj dalej

2013.02.16 Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Słoneczne

Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan Blisko jest, w Nim serca moc.

 Dzień skupienia w Kościele katolickim to powszechny środek formacyjny, polegający na poświęceniu zwykle jednego dnia w miesiącu na osobiste spotkanie z Panem Bogiem. To czas przeznaczony na zastanowienie się nad swoim życiem duchowym i nad pogłębieniem swojej wiary. Służy temu Msza św., nabożeństwo, nauki i rozmyślania, konferencje… To czas na dokonanie osobistego rachunku sumienia – rewizji własnego życia i zastanowienia się nad swoim miejscem w parafii i Kościele.

Czytaj dalej

2013.02.16 Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Majowe

16 lutego 2013 roku, w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Załomiu, odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonu Majowe.

Rozpoczęto od zawiązania wspólnoty w podziemiach kościoła i omówienia planu dnia. Następnie na spotkaniu w grupach dzielono się Słowem Bożym (Rodz. 11, 1-9). Po podzieleniu się Słowem Bożym i przeczytaniu fragmentu homilii ks. Franciszka Blachnickiego na temat budowania wieży Babel szukano odpowiedzi na pytania:

·       Jak reaguję , gdy w rozmowie z kimś dochodzi do różnicy zdań?

·       Co pomaga wtedy osiągnąć porozumienie?

·       Czy modlę się przed spotkaniami, podczas których mają zapadać ważne decyzje?

Odpowiedzi były różne, ale jedno, co było wspólne, to modlitwa za współrozmówców, pokora i dążenie do kompromisu. Większość uczestników stwierdziła, że modli się przed ważnymi spotkaniami. Spotkanie w grupach zakończono modlitwą spontaniczną.

Kolejnym punktem była katecheza na temat „Powszechności Kościoła”, którą wygłosił ks. Piotr Listwoń. Po katechezie odbył się Namiot Spotkania oparty na słowach z Ewangelii św. Jana, 17,21:

„…aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”.

Po krótkiej przerwie dla pokrzepienia ciała (kawa, ciasta) nastąpiło przygotowanie do Eucharystii, której przewodniczył ks. Piotr Leśniak, a koncelebrował ks. Tadeusz Szponar.

Po Eucharystii ponownie spotkaliśmy się w grupach, aby odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące powszechności Kościoła, m.in. jakie napotykamy trudności, a jakie korzyści z powszechności Kościoła.

Po zebraniu odpowiedzi na powyższe pytania, odbyła się godzina świadectw, a po niej wspólnotowa agape.

W późniejszych rozmowach, na spotkaniach w kręgach, na pytanie jak przeżyłeś/przeżyłaś dzień skupienia, padały praktycznie takie same odpowiedzi:

·        Poruszająca katecheza ks. P. Listwonia;

·       Wielkie poczucie wspólnoty w trakcie przeżywania Dnia Wspólnoty, brak zauważalnych różnić pomiędzy „młodszymi”, a „starszymi”  członkami DK;

·       Czerpanie duchowych korzyści w czasie Godziny Świadectw od młodych członków DK i odwrotnie.

Dorota i Bogusław Borowscy

GALERIA

Czytaj dalej

2013.02.16 Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Śródmieście

 16 lutego 2013 roku rejon Śródmieście w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie przeżywał swój Wielkopostny Dzień Wspólnoty. Zgromadziliśmy się o godz. 14.00 w "katakumbach" parafialnych. Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy katechezy ks. Krzysztofa Jeruzalskiego TChr na temat powszechności Kościoła. Co to znaczy, że Kościół jest powszechny? Co może oznaczać powszechność dziś, tu i teraz dla mnie? Każdy Kościół partykularny jest powszechny. Analizując te zagadnienia zauważyliśmy, że „Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego” (KKK 831). W Kościele jest wszystko, czego potrzebuję do zbawienia, nie muszę tego ulepszać. Kościół obejmuje wszystkich, jest otwarty dla wszystkich, każdy może tu przyjść. Co to znaczy, że Kościół jest partykularny? Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego "Kościół partykularny to przede wszystkim diecezja, wspólnota wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej" (KKK 883). Ale Kościół partykularny to też wspólnota. A jak wspólnota - to też Domowy Kościół. A jak Domowy Kościół - to i krąg. Czyli to od nas zależy, jak będzie funkcjonował Kościół. To ksiądz potrzebuje naszej współpracy do szerzenia wiary wśród innych ludzi: w naszych domach, pracy, codzienności.

Następnie zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, w których po dzieleniu się słowem Bożym (Rdz 11,1-9) oraz po zapoznaniu się z fragmentem homilii ks. F. Blachnickiego staraliśmy się odpowiedzieć na trzy pytania: Jak reaguję, gdy w rozmowie z kimś dochodzi do różnicy zdań? Co pomaga wtedy osiągnąć porozumienie? Czy modlę się przed spotkaniami, podczas których mają zapadać ważne decyzje? Każdy z nas podzielił się innymi spostrzeżeniami i stwierdził, że warto z każdym problemem, obawą czy lękiem zwracać się do "Szefa" (czytaj: Pana Boga).

Następnie odbyła się "Godzina świadectw – w parach". Każda para wylosowała jedno z trzech pytań:

1)      Dlaczego powszechność Kościoła jest ważna, wartościowa, piękna; jakie są moje doświadczenia?

2)      Dlaczego powszechność Kościoła jest trudna; jakie są moje doświadczenia?

3)      Co mogę zrobić w mojej eklezjoli ( małej grupie/ kręgu/ wspólnocie /rejonie…), żeby było w niej lepiej widać powszechność Kościoła?

Ile było osób, tyle było różnych pomysłów na rozbudowanie wspólnoty oraz sposób zaangażowania się w róże dzieła Kościoła. Kulminacyjnym momentem w tym dniu jak zawsze była Eucharystia. Podczas homilii moderator rejonu, ks. Marcin Stefanik TChr, podsumował temat powszechności Kościoła. Po Eucharystii z radością udaliśmy się na agape.

GALERIA ZDJĘĆ

Karolina i Hubert Kaczmarkowie

Czytaj dalej

2013.02.16 Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Pomorzany

16 lutego 2013 o godz.15.00 w kościele p.w. Matki Boskiej Jasnogórskiej odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonu Pomorzany. Nasze spotkanie modlitewne rozpoczęliśmy w kaplicy kościoła wysłuchaniem konferencji, którą tym razem wygłosił ks. Karol z tutejszej parafii. Myślą przewodnią był temat:” Kościół powszechny”. Następnie, w pobliskiej szkole katolickiej, odbyły się spotkania w grupach (ze względu na liczbę uczestników były dwie grupy). Nasze dzielenie się myślami i doświadczeniami opierało się na słowie Bożym (Rdz 11,1-9) i fragmencie homilii ks. F. Blachnickiego.

Czytaj dalej

2013.02.23 Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Niebuszewo

W sobotę, 23 lutego 2013 roku, w parafii p.w. św. Antoniego z Padwy na szczecińskim Warszawie, odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty członków Domowego Kościoła rejonu Niebuszewo.

Takie dni, jak Wielkopostny Dzień Wspólnoty, pozwalają zatrzymać się na chwilę refleksji w pędzie dzisiejszego życia. Jest to okazja do wysłuchania skierowanego do małżonków słowa kapłana, adoracji Najświętszego Sakramentu, skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwa w Eucharystii.

Spotkanie na Warszewie było dla zgromadzonych piękne i wymagające zarazem – ks. Paweł Kasprzyk zadał nam ważne pytania: czy przypadkiem nie marnujemy błogosławionego czasu Wielkiego Postu? Jaka jest tak naprawdę nasza miłość do małżonka, bliźnich, nieprzyjaciół? Przypomniał także, jak ważne jest to, aby stawiać sobie wymagania. My, jako ludzie wierzący, powinniśmy podnosić sobie zawsze wyżej poprzeczkę w relacjach z drugim człowiekiem. Naśladując Chrystusa mamy dawać bezinteresownie bliźnim siebie, swój czas, uwagę i zaangażowanie i nie zapominać przy tym, że chrześcijaństwo jest religią radości, że uśmiechem i pogodą serca możemy wspaniale ewangelizować.

Ten temat pięknie uzupełniły spotkania w grupach, podczas których dyskutowaliśmy, jak reagujemy na trudności w komunikacji oraz jak możemy je pokonywać. Doszliśmy do wniosku, że postawa pełna szacunku, otwartości i pokory jest kluczem do dobrych relacji z ludźmi.

Całe spotkanie zakończyła uczta agape. Tutejszy krąg Domowego Kościoła wspaniale nas wszystkich ugościł. Do naszych domów wracaliśmy umocnieni na ciele i na duchu. Mamy nadzieję, że rejonowy czas skupienia, wyciszenia, pomoże nam bardziej świadomie przeżyć czas Wielkiego Postu.

 

Kasia i Maciek Nejmanowie

GALERIA

 

Czytaj dalej

Zaproszenie do Domowego Kościoła

Serdecznie zapraszamy małżeństwa do nowych kręgów, które będą zawiązywać się w rejonie Police w parafiach pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Szczecinie oraz pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Szczecinie.

Czytaj dalej

2013.02.16 Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Pogodno

16 lutego 2013 roku, w okresie Wielkiego Postu, w kościele p.w. Świętego Krzyża, zebraliśmy się, aby przeżyć dzień wspólnoty naszego rejonu. Tematem tego dnia było „Wierzę w Kościół POWSZECHNY" - Kościół - wszystko dla każdego. Panowała wspaniała, rodzinna atmosfera. Wymownym świadectwem dla nas, jako pary rejonowej, był liczny udział małżeństw w tym dniu wspólnoty oraz pomoc w organizacji tego dnia przez poszczególne małżeństwa. Wszyscy chętnie dzielili się doświadczeniami i przeżyciami podczas pracy w grupach. Katechezę wygłosił ks. Marcin Filipek, w czasie której wyczulił nas na to, czym naprawdę jest Kościół Powszechny, dla kogo, jakich członków gromadzi. Był czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Podczas przerwy kawowej mogliśmy doświadczyć „ciepła wspólnoty”, porozmawiać, pobyć ze sobą.

Punktem kulminacyjnym tego dnia była uroczysta Eucharystia, w czasie której małżeństwa, z pilotowanego przez Anię i Irka Maciochów kręgu, przyjęły Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Eucharystii przewodniczył franciszkanin o. Bogdan i redemptorysta o. Wiesław.

Dzień zakończyła agape w klubie parafialnym. Ciężko i smutno było opuszczać wspólnotę i wracać do swoich codziennych obowiązków. Mamy nadzieję, że jeszcze przed nami niejeden taki dzień.

Sylwia i Marek Markiewiczowie

GALERIA

Czytaj dalej

2013.02.16 Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Police

W sobotę, 16 lutego 2013 roku, o godzinie 10:00 na parkingu przy Domu Rekolekcyjnym na Golęcinie, trudno było znaleźć wolne miejsce. Przyjechały całe rodziny, by uczestniczyć w Wielkopostnym Dniu Wspólnoty rejonu Police.

Tegoroczne hasło „Wierzę w Kościół powszechny” było tematem rozważanym podczas Wielkopostnego Dnia Wspólnoty w całym Ruchu Światło-Życie. W naszym rejonie dzień ten przebiegał zgodnie z zaproponowanym planem, nie licząc drobnych przesunięć czasowych, wynikających z chęci podzielenia się swoimi doświadczeniami:

10:00 Zawiązanie wspólnoty

10:30 Spotkanie w grupach:

Po lekturze fragmentu Pisma Świętego Rdz 11, 1-9 staraliśmy się zgłębić „Jak reagujemy w sytuacjach, kiedy dochodzi do różnicy zdań oraz co pomaga nam osiągnąć porozumienie?”

11:30 Wysłuchaliśmy katechezy księdza Łukasza Śniadego

12:15 Godzina świadectw

podzieleni na grupy „+” , „-” i „?” rozważaliśmy kolejno:

-Dlaczego powszechność Kościoła jest ważna, wartościowa, piękna?

-Dlaczego powszechność Kościoła jest trudna?

-Co mogę zrobić w mojej eklezjoli, żeby było w niej lepiej widać powszechność Kościoła?

13:00 Namiot Spotkania, J17,21

13:30 Wyczekiwana Eucharystia 

14:15 Agape

 

Dla mnie, Wielkopostny Dzień Wspólnoty był przede wszystkim czasem osobistej refleksji nad jakością przynależności do Ruchu:

·          Czym są dla mnie dni wspólnoty?

·          Jaką wagę przywiązuję do uczestnictwa w nich?

·        W jaki sposób się do nich przygotowuję – planuję i wykonuję wcześniej konieczne prace domowe/zawodowe, aby spokojnie i bez zdenerwowania uczestniczyć w nich do końca?

·         Jaka jest moja gotowość do pomocy w organizowaniu dnia wspólnoty? Czekam, aż mnie ktoś wyznaczy?

·         Jak włączam się w przygotowania?

 

Większość to sprawy organizacyjne, prawda?

A jak wyglądają w świetle słów Jana Pawła II (17.08.79 r., Castel Gandolfo):

 

„Kiedy już oaza zbliża się ku końcowi, to znaczy kiedy zbliża się zakończenie dwutygodniowych rekolekcji, wówczas odbywacie zawsze tak zwany dzień wspólnoty. Chciałem dzisiaj powiedzieć, jak ja ten dzień rozumiem. Jeżeli tak jak wy, to mi powiecie na końcu, czy zgadłem, a jeżeli nieco inaczej, to weźcie to również pod uwagę. [...]

Bez względu na to, gdzie, bez względu na to według jakiego programu realizują się rekolekcje oazowe, zawsze kształtują one dwoistą wspólnotę: naszą wspólnotę z Chrystusem i naszą wspólnotę z bliźnimi. I otóż biorąc to pod uwagę myślę tak: dzień wspólnoty to jest ten dzień, w którym my mamy sobie osobiście i wspólnotowo uświadomić, na ile ta dwoista wspólnota każdego z nas i wszystkich razem dojrzała w ciągu tych rekolekcji, na ile ukształtowała się w każdym z nas i we wszystkich razem głębsza jedność z Chrystusem, głębsza, dojrzalsza, a równocześnie na ile ta jedność z Chrystusem wyraża się naszą wzajemną jednością. Ponieważ jedność kształtuje się zawsze przez miłość, na ile przez rekolekcje dojrzała nasza miłość do Chrystusa, czyli miłość Chrystusa w nas, i na ile ta miłość Chrystusa w nas dojrzała w stosunku do bliźnich, do członków tej samej wspólnoty, z którymi razem przeżywaliśmy oazę, i do innych ludzi, którzy także w program tej oazy weszli, i których Opatrzność w program tej oazy wprowadziła.

Tak rozumiem dzień wspólnoty. Jest to dzień rachunku, można by powiedzieć rachunku sumienia z dojrzałości, jaką osiągnęliśmy. Jest to równocześnie dzień podziękowania za tę dojrzałość, którą osiągnęliśmy w Chrystusie i przez Chrystusa pomiędzy sobą. [...] Starajcie się w szczególny sposób otwierać wasze serca, w szczególny sposób dziękować, w szczególny sposób przepraszać, w szczególny sposób przeżywać jedność i w szczególny sposób o tę jedność prosić. Tę jedność, którą nawiązaliście w czasie oazy z Chrystusem i pomiędzy sobą, dzisiaj rozszerzacie. Na pewno jest to cząstka jakiejś wielkiej jedności wszystkich wspólnot, wszystkich wspólnot oazowych na ziemi polskiej, poza Polską, jest to jakaś cząstka wielkiej jedności Kościoła.”

 

Kapłanom:

Łukaszowi Śniademu – za wygłoszoną katechezę i niezapomniane anegdoty,

Krzysztofowi Bartoszewskiemu – za otwarte serce,

Arturowi Pestce – za dyskretne przewodnictwo,

oraz Asi i Grzesiowi - „rejonowym” - za nieustanne zachęcanie,

„cioci” Magdzie – za opiekę nad naszymi latoroślami,

zebranym w salce na Golęcinie, każdemu z osobna - za otwartość serca i chęć dzielenia się sobą - Bóg zapłać.

Joanna Ziemak

GALERIA

Czytaj dalej

2013.02.16 Wielkopostny Dzień Skupienia rejonu Stargard

Wielkopostny dzień skupienia przeżyliśmy 16 lutego 2013 roku w Pyrzycach, w parafii pod wezwaniem św. Ottona. Szczególną radością tego dnia było przyjęcie do wspólnoty Domowego Kościoła pięciu małżeństw – drugi, samodzielny już, pyrzycki krąg. Rozpoczęliśmy Namiotem Spotkania, po którym uczestniczyliśmy w Eucharystii, a podczas niej wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez ks. Zbigniewa Rakieja na temat powszechności Kościoła. Zmarznięci, ale umocnieni duchowo, udaliśmy się do salek na dalszą część spotkania. Po dzieleniu się słowem Bożym, zatrzymaliśmy się nad słowami fragmentu homilii ks. Franciszka Blachnickiego.

Czytaj dalej

2013.02.16 Felieton z Wielkopostnego Dnia Wspólnoty rejonów Bukowe-Zdroje i Słoneczne

Felieton z Wielkopostnego Dnia Wspólnoty rejonów Bukowe - Zdroje i Słoneczne - POBIERZ

Czytaj dalej

2013.01.12 Opłatek w rejonie Gryfino

W dniu 12 stycznia 2013 roku w parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie odbyło się spotkanie opłatkowe rejonu Gryfino. O godzinie 13.00 moderator rejonowy, ks. Tomasz Krzanicki, odprawił Mszę świętą rozpoczynając jednocześnie spotkanie i zawiązując wspólnotę.

Czytaj dalej

2013.02.23 Plan Wielkopostnego Dnia Skupienia rejonu Niebuszewo

Serdecznie zapraszamy na Wielkopostny Dzień Skupienia rejonu Niebuszewo,
który odbędzie się 23 lutego 2013 w parafii p.w. św. Antoniego na Warszewie. Temat przewodni: Wierzę w Kościół POWSZECHNY.

Plan:
10.30 - zawiązanie wspólnoty - katecheza wprowadzająca w temat spotkania;
11.15 - Namiot Spotkania;
11.45 - przygotowanie do Eucharystii (okazja do spowiedzi);
12.15 – EUCHARYSTIA;
13.30 - spotkanie w grupach;
14.30 - podsumowanie pracy w grupach;
15.00 – agape.

 

Sylwia i Maciej Szulowie

Czytaj dalej

2013.02.16 Plan Wielkopostnego Dnia Skupienia rejonu Gumieńce

Wielkopostny Dzień Skupienia Rejonu Gumieńce

„Wierzę w Kościół Powszechny”

Kościół – wszystko dla każdego

16.02.2013 r. - parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu

 

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu /kościół - godz. 15.00 – 15.30/

· Koronka do Miłosierdzia Bożego;

· Następnie: wspólne uwielbienie, dziękczynienie;

· Namiot Spotkania J 17,21;

· Zawiązanie wspólnoty.

2. Katecheza /kościół - godz. 15.30-16.00/ ks. proboszcz ks. dr Tomasz Zaklukiewicz

Podjęcie następujących zagadnień:

· Co to znaczy, że Kościół jest powszechny?

· Co może oznaczać powszechność dziś, tu i teraz, dla nas?

· Każdy Kościół partykularny jest powszechny.

3. Dzielenie się życiem /kawa, ciasto - salki parafialne - godz. 16.00-16.30/

· Zaproszenia;

· Ogłoszenia.

4. Spotkanie w grupach /salki parafialne - godz. 16.30-17.30/

· Przeczytać: Rdz 11, 1-9 (dzielenie się słowem Bożym);

· Przeczytanie fragmentu homilii ks. F. Blachnickiego;

· Pytania:

- Jak reaguję, gdy w rozmowie z kimś dochodzi do różnicy zdań?

- Co pomaga wtedy osiągnąć porozumienie?

- Czy modlę się przed spotkaniami, podczas których mają zapadać ważne decyzje?

· W kontekście wysłuchanej katechezy dot. powszechności Kościoła/w podziale na 3 grupy/

Pytania:

- grupa „+”: Dlaczego powszechność Kościoła jest ważna, wartościowa, piękna? Jakie są moje doświadczenia?

- grupa „- ”: Dlaczego powszechność Kościoła jest trudna? Jakie są moje doświadczenia?

- grupa „?” : Co mogę zrobić w mojej eklezjoli ( małej grupie/ kręgu/ wspólnocie /rejonie…), żeby było w niej lepiej widać powszechność Kościoła?

5. Posumowanie spotkania w grupach /salki parafialne - godz. 17.30-17.45/

- wszyscy siadają w kręgu i przedstawiciel każdej grupy krótko prezentuje efekty pracy ( zaczynamy od „+”, kończymy na „?”). Każdy członek grupy może coś dopowiedzieć

6. Eucharystia /kościół - godz. 18.00/

 

Czytaj dalej

Sylwester w rejonie Myślibórz

W ostatnim dniu minionego, 2012 roku, rejon myśliborski brylował na parkiecie podczas zabawy sylwestrowej. Cała impreza odbyła się w przepięknej sali u księży Salezjanów w Dębnie.

O godzinie 20.00 zaczęliśmy zbierać się w Oratorium Salezjańskim. Powitał nas serdecznie ksiądz Proboszcz parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła i pobłogosławił, życząc nam miłej zabawy. Nasze wspólne pożegnanie Starego Roku i powitanie Nowego zaczęliśmy od Eucharystii o godz. 21.00. Po Mszy św. dwadzieścia par z Dębna, Barlinka, Czelina, Trzcińska-Zdroju i Myśliborza bawiło się świetnie przy dźwiękach muzyki, o którą zadbał Staszek Łokietek. Warto zaznaczyć, że ksiądz Proboszcz udostępnił nam nowe nagłośnienie. O suto zastawione stoły zadbali sami uczestnicy – każdy przywiózł „coś” na wspólną agape. Salę zaś udekorowały parafianki z Dębna pod „batutą” pani Beaty, która opiekuje się Oratorium.

Ogromne podziękowania należą się Ani i Darkowi Krzemińskim za organizację zabawy – a miło nam się pochwalić, że Sylwester był bez alkoholu. Udowodniliśmy i sobie, i innym, że bez napojów wyskokowych także można świetnie się bawić – do białego rana! To, co nas bardzo uderzyło (pozytywnie), to zróżnicowanie wiekowe uczestników zabawy. Trzy pokolenia obecne na imprezie świetnie ze sobą współgrały, a bogactwo doświadczeń na długo pozostanie w naszej pamięci.

Ewa i Wojciech Burzyńscy

Czytaj dalej

2013.03.8-10 Plan Wielkopostnego Dnia Skupienia rejonu MYŚLIBÓRZ

W naszym rejonie Wielkopostny Dzień Skupienia odbędzie się wyjątkowo w terminie 8 – 10 marca 2013. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ w ubiegłym roku umówiliśmy ten termin z Siostrami Miłosierdzia z Myśliborza na spotkanie naszego rejonu. U Sióstr bardzo trudno o miejsce, a po weekendowych Dniach Skupienia w okresie jesiennym uznaliśmy, że to bardzo dobra forma spotkania ludzi z rejonu, ich integracji; to także dość mobilizujący czynnik, aby spora grupa małżeństw zaangażowała się w życie Domowego Kościoła w rejonie myśliborskim. Plan tych dni jest następujący (uwzględnia oczywiście treści, które otrzymaliśmy od pary diecezjalnej):

 

Piątek, 8 marca 2013

Od godz. 18.00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie

19.00 kolacja

20.00 zawiązanie wspólnoty

21.00 Eucharystia

 

Sobota, 9 marca 2013

8.30 Jutrznia

9.00 śniadanie

10.00 konferencja „Co to znaczy, że Kościół jest powszechny? Co może oznaczać powszechność Kościoła dziś, tu i teraz, dla nas?”

11.30 przerwa kawowa

12.00 Namiot Spotkania

12.30 przygotowanie do Eucharystii

12.45 Eucharystia

13.45 obiad

14.15 – 17.00 czas wolny

14.15 – 15.30 krąg animatorów

17.00 spotkanie w grupach

19.00 kolacja

20.00 zajęcia warsztatowe – „Czym dla mnie jest powszechność Kościoła?”

21.00 Apel Jasnogórski

 

Niedziela, 10 marca 2013

8.30 Jutrznia

9.00 śniadanie

10.00 Namiot Spotkania i osobista Adoracja Najświętszego Sakramentu

11.00 Godzina świadectw

12.15 przygotowanie do Eucharystii

12.30 Eucharystia

14.00 obiad i pożegnanie uczestników


Mamy nadzieję, że tak, jak poprzednio, uczestnicy dopiszą i program zostanie na chwałę Bożą zrealizowany.

Ewa i Wojciech Burzyńscy

Czytaj dalej